företaget karriär tjänster & kvalitet kontakt

VI STRÄVAR EFTER ATT VARA ERT FÖRSTAHANDSVAL FÖR RULLKONVERTING

HUR KAN VI HJÄLPA ER?

Vi erbjuder pappersbruk och konverterare av pappersprodukter, legokonvertering av rulle till rulle. Vi har en årlig kapacitet på 86 000 ton.

Vi har möjlighet att skära (trissa) i papper ner till 50 mm smala banor med en breddtolerans på +/- 0,25 mm. Maximala diameter på ingående material är 2100 mm och med en maxbredd på 2000 mm.

Vår kärnverksamhet ligger i omrullning och trissning av papper och kartong där vår kompetens tillsammans med den tekniska utrustningen gör oss till ett ekonomiskt alternativ, både för pappersbruk och konverterare.

KVALITET OCH LIVSMEDELSSÄKERHET

Millcons kunder ska alltid känna sig trygga i att företaget levererar tjänster av hög kvalitet, produktsäkerhet och på ett ansvarsfullt sätt.

Genom att ständigt ifrågasätta och förbättra våra arbetsmetoder vill vi säkerställa att vi uppfyller morgondagens krav. Som ett led i vår strävan efter att vara förstahandsvalet för rullkonvertingen är vi certifierade enligt ISO 9001:2015 samt FSSC 22000.

Millcon strävar alltid efter att förutse, identifiera och undvika brister i kvalitet, faror för livsmedelssäkerhet och arbetsmiljö.

Våra tjänster och vårt bemötande ska alltid stämma överens med, eller ännu hellre överträffa, förväntningarna från våra kunder. I vår senaste kundundersökning ansåg hälften av våra kunder att vi levde upp till förväntningarna, den andra hälften att vi överträffade dem.

Ladda ner våra certifikat

Millcon papperskonvertering Millcon papperskonvertering Millcon papperskonvertering Millcon papperskonvertering